Kirlilik ve Temizlik Hakkında Düşünceler

“Böyle tanrısız bir ülke nasıl bu kadar temiz olabilir?” Avrupa’da herhangi bir ülkeyi ziyaret eden birinin sorusudur bu. Hepimiz aynı şekilde düşünmüyor muyuz? Sadece bir şeyin dış görünüşüne bakıyoruz ve içi hakkında fikir yürütüyoruz. Ama bu çelişkilidir. Sen nasılsın peki? Sen de dış görünüşe önem veren bir dine ya da dünya görüşüne mi sahipsin? Temiz olmayan şeylerden uzak mı duruyorsun? Büyük bir özenle kirlenmekten kaçınıyor musun? Önceden temizlenmeden dua etmiyor musun? Tanrı TEMİZ ve KİRLİ, İZİN VERİLEN ve YASAK, DOĞRU ve YANLIŞ olan şeyler arasındaki farkı İsraillilere öğretmişti (Levililer 13). Yine de Tanrı bundan daha fazlasıyla, bizim içimizle, yani çekirdeğimizle ilgilenir.

Tanınmış bir peygamber bir keresinde şöyle demişti:

İnsanı kirleten, insanın içinden çıkandır. Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. Markos 7: 15-16 ve 20-23; Gal. 5: 19-21

 

Bir çevreci aktivist, bir keresinde bir ay boyunca ürettiği çöpü bütün bedeninde topladı. Her kutuyu, plastik ambalajı, kâğıdı, çöp olarak ürettiği her şeyi. Bu çöpleri, kıyafetine yapıştırdığı torbaların içine doldurdu. Sonunda tıpkı biçimsiz, çöpten uzay kıyafetinin içindeki bir astronot gibi görünüyordu. Yürümekte zorlanıyordu. Biz de yaşamlarımız boyunca biriktirdiğimiz çöplerle aynen böyle görünüyoruz. Yaşın ilerledikçe, bedeninde de o kadar çok görünmez pislikler asılıyor.

Belki zaman zaman pisliklerin birikmesine karşı koymuş olabilirsin. Ve çabalarının çoğunda başarılı olmuş da olabilirsin. Ama pislikler artmaya devam eder. Sonra bir an gelir ve sen hiç de olmak istediğin kişi gibi olmadığını bilinçaltında hissedersin. Bu halinle Tanrı’nın karşısına çıkamazsın. Kirlerin, yargı gününde Tanrı’nın ebedi egemenliğine girmeni engellerler. Çünkü Kutsal Olan, en ufak bir kire bile tahammül edemez.

Onları kirliliklerine, isyanlarına göre cezalandırdım, yüzümü onlardan gizledim. Hezekiel 39: 24

Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla girmeyecek; yalnız adları Kuzu’nun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek. Vahiy 21: 27

 

Sorulması gereken soru şudur: Kirlerimden nasıl arınabilirim? Kendini tekrar tekrar yıkayarak bu kirlerden arınabileceğini mi sanıyorsun? Yanılıyorsun! Olağanüstü, iyi işler yaparak kirlerinden arınabileceğini mi sanıyorsun? Yanılıyorsun! İnandığın dinin bütün kurallarını harfi harfine yerine getirerek bu iğrenç kirden arınabileceğini mi sanıyorsun? Yanılıyorsun! Nasıl olur da bir tecavüzcü, bütün varlığını bir ibadethaneye bağışlayarak kendini arındırabilir? Bu mümkün değil! İşlediği suç, yaptığı haksızlık duruyor! Hangimiz dışkıyla kirlenmiş bir bidondan bir bardak su doldurup içeriz?

Tertemiz olan birinin gelip seni aklaması gerekir. Tanrı’nın dışında kim tertemizdir? Sadece Tanrı seni aklayabilir. Tanrı seni aklamayı istiyor! Şimdi sana tam olarak açıklasam inanmayacaksın ama, sana anlatacaklarım, yalanlarla dolu dünyamızda yine de nesnel bir gerçektir. Dünya tarihinde tertemiz kalmış olan sadece tek bir kişi var. Tanrı, insan oldu. Tanrı insan olmayı kendisi istedi. Bunu çok önceden bildirdi ve sonra gerçekleştirdi. Kendisini gerçekten senin için kurban etti. Seni aklamak için kanını akıttı. Onun kim olduğunu biliyorsun, değil mi? Dualarının duyulması, geleceğinin güvence altında olması, suçunun ve kirinin temizlenmesi ve Tanrı tarafından kabul edilmen için Tanrı’nın seni aklamasına izin ver. Bundan sonra sevdiğin kişiler için gerçek bir kahraman olabilirsin ve onlara kirden çıkabilmeleri için gerçeğin yolunu gösterebilirsin.

 

Çözümü burada bulabilirsin:

Bazılarınız böyleydiniz; ama yıkandınız, kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih adıyla ve Tanrımız’ın Ruhu aracılığıyla aklandınız. 1. Korintliler 6: 11

Mutfakta tencerelerin ve tavaların dışını pırıl pırıl yapan ama içlerini temizlemeyi unutan birini canlandır aklında. Temizlenmeden kalan artıklar kurtlanmaya ve pis pis konmaya başlar. İçinin de temizlenmesine izin ver. Tertemiz olan kişiye – İsa Mesih’e –  gel ve seni temizlemesini iste!

Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı’nın sağında oturdu. İbraniler 1: 3

 

Son olarak birkaç ayet daha:

Öyleyse sonsuz Ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Tanrı’ya sunmuş olan Mesih’in kanının, diri Tanrı’ya kulluk edebilmemiz için vicdanımızı ölü işlerden temizleyeceği ne kadar daha kesindir! İbraniler 9: 14

Ama O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır. 1. Yuhanna 1: 7

Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. 1. Yuhanna 1: 9

Öyleyse yüreklerimiz serpmeyle kötü vicdandan arınmış, bedenlerimiz temiz suyla yıkanmış olarak, imanın verdiği tam güvenceyle, yürekten bir içtenlikle Tanrı’ya yaklaşalım. İbraniler 10: 22

Mesih bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait, iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak üzere kendini bizim için feda etti. Titus 2: 14