Tanrı'nın hoşuna giden oruç

Sevgili Okuyucu,

Şu günlerde Müslüman ülkelerde oruç tutma ve tapınma zamanı olan Ramazan ayı hâkim. Pek çok Müslüman oruç tutarak Rab’bin beğenisini kazanmaya çalışıyor; özellikle de oruç, duayla ve zekât vermek veya fakirleri doyurmak gibi iyi işlerle birlikte yapılıyorsa. Elbette bunları yapmak iyi bir şeydir ve çevremizdekiler böyle iyi işleri takdir ederler.

Ama…: Oruç tutmakla ve iyi işler yapmakla cennete gidebilir miyiz?

Elbette hayır!

Bu noktada Kur’ân, Kutsal Kitap’la uyuşur. Bu hakikate Muhammed Peygamber de şu sözleriyle işaret etmiştir: “Hiç kimse kendi ameliyle cennete girmez.” Ona, “Sen de mi ya Resulallah!” dediklerinde de, “Evet ben de; meğer ki Rabbim beni rahmetinin kucağına almış olsun” demiştir. (Buharî, Rikak,18; Müslim, Münafikîn, 71-73). Aynı şekilde Kutsal Kitap da iyi işlerimizle kurtulamayacağımızı yazar (Efesliler 2:9). Peki öyleyse nasıl cennete gidebiliriz? Bu sorunun cevabı şudur: “Tanrı’nın lütfu ve kurtarışı olmadan bizi cennete götürecek bir yol yoktur. Tanrı’nın lütfu sayesinde iyi işler yapmak için güç buluruz. O halde Tanrı’nın kurtarışına nasıl ulaşabiliriz?

İbrahim’in oğluyla yaşadıklarını anlatan hikâyede Tanrı’nın İbrahim’den oğlunu kurban etmesini istediğini ve sonra Tanrı’nın kendisinin bir kurban sağlayarak İbrahim’in oğlunu kurtardığını okuyoruz. Bu konuda da Kur’ân Kutsal Kitap’la uyuşur. Kur’ân’da şöyle yazar: “Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik.” (Saffat 37:107). Kutsal Kitap’ta ise İbrahim’in oğlunu kurtarması için Tanrı’nın bir koç gönderdiğini okuruz. Hepimiz mükemmel bir kurbanın bir koyun ya da inek olamayacağını biliriz. Çünkü insan hayatı bir koyununkinden ya da ineğinkinden çok çok daha değerlidir.

Ama Tanrı insanoğlunu kurtaracak ve sayesinde insanların günahlarını bağışlayacağı mükemmel bir kurban hazırladı. Bu nedenle Kutsal Kitap’ta İsa ile ilgili olarak şöyle yazar: “Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih’in kanı aracılığıyla Mesih’te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.” (Efesliler 1:7).

Seni İsa Mesih’i kurtarıcın olarak davet etmeye çağırıyoruz, çünkü “başka hiç kimsede kurtuluş yoktur” (Efesliler 4:12). O’nu Kurtarıcın olarak kabul edersen, günahlarını bağışlar ve cennete gitmeni sağlar. Belki de içinden şöyle düşünüyorsundur: “Bu sözlerin doğru olduğundan nasıl emin olabilirim?” O zaman sana şu cevabı veririz: Tanrı’nın dışında hiç kimse bu sözlerin doğruluğuna karar veremez. Bu nedenle sana doğru yolu göstermesi için O’na dua et.

Tanrı’ya açık yüreklilikle soran herkesin Tanrı’dan bir cevap alacağına inanıyoruz.

Son olarak sana Tanrı’nın hoşuna gidecek şekilde oruç tutmanı ve Tanrı’nın cennetine kesin olarak gidebilmeni diliyoruz.