Kuran - Zebur - İncil

Kuran

Zebur: Mezmur 2

İncil: Yuhanna bölümü 10:26

KUTSAL KİTAP VE KUR’ÂN

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR

İKİ KİTABIN TEMATİK BİR KARŞILAŞTIRMASI

 

İÇİNDEKİLER

Bu Kitap Neden Yazıldı?

 1. Konuya Giriş
 2. Tanrı’nın ve Allah’ın Özelliklerinin Bir Karşılaştırması
 3. Kutsal Kitap’ta ve Kur’ân’da Tanrı’nın Sevgisi
 4. Tanrı’nın ve Allah’ın Vaatleri
 5. Tanrı’ya ve Allah’a İsyan Eden Şeytan
 6. İnsanın Yaratıcısı İle Olan İlişkisi
 7. Tanrı ve İnsan Arasıdaki Çatışma
 8. Kur’ân Günah Hakkında Ne Diyor?
 9. Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın Yasası
 10. Allah’ın Yasası, Buyrukları ve Koyduğu Sınırlar
 11. Tanrı’nın Lütfu
 12. Kur’ân’da Bağışlama Konusu
 13. Kutsal Kitap İsa Hakkında Ne Diyor?
 14. İsa’nın Mucizeleri
 15. İsa Tanrısal Gerçekleri Sık Sık Benzetmelerle Anlattı
 16. Kur’ân İsa Mesih Hakkında Ne Diyor?
 17. Muhammed Allah’ın Peygamberi
 18. Tanrı’nın Kutsal Ruhu
 19. Allah’ın Ruhu
 20. Kutsal Kitap Üçlü Birlik Hakkında Ne Diyor?
 21. Kur’ân’da Üçlü Birlik
 22. Gerçek Hristiyanların Özellikleri
 23. Gerçek Müslümanların Özellikleri
 24. Kur’ân’da Ehli Kitap Olanlar
 25. Kutsal Kitap’ta Tanr’nın Egemenliği
 26. Dâru’l-İslam
 27. Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın Vahyedilmesi
 28. Kur’ân’da Allah’ın Vahyedilmesi
 29. Kur’ân
 30. Kutsal Kitap’ın Tanrı’nın Sözü Olduğunu Gösteren İşaretler
 31. Kur’ân’ın Allah’ın Vahyi Olduğuna Dair İşaretler
 32. Kur’ân Kutsal Kitap Hakkında Ne Diyor?
 33. Kutsal Kitap ve Kur’ân Arasındaki Uyuşmazlıklar
 34. Dünyada ve Kıyamette Olacak Olaylar
 35. Kutsal Kitap’ta Ölüm ve Diriliş Konusu
 36. Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın Son Yargısı Hakkında Ayetler
 37. Çember Kapanıyor
 38. Kur’ân, Ölüm, Diriliş, Cennet ve Cehennem Hakkında Ne Diyor?
 39. Kur’ân’a Göre Diriliş ve Yargı Günü
 40. Bir Değerlendirme

 

EKLER

 1. İsa’nın Yaşamına Biyografik Bir Bakış
 2. Muhammed’in Yaşamına Biyografik Bir Bakış
 3. İman Sözcüğünün Anlamı
 4. Dua Anlayışı
 5. Yasa, Hak, Adalet, Günah, Ceza ve Lütuf
 6. Hristiyanlıkta Günahın Miras Alınması Kavramı
 7. 70 Haftanın Sırrı
 8. Kutsal Kitap Ne Zaman ve Nasıl Tahrif Edildi?
 9. Muhammed’in Okuma Yazması Yok muydu?
 10. Mişkatü’l Masabih’ten Sonra Kur’ân’a Giriş
 11. Hadisler Nedir ve Hangi Amaçla Kullanılırlar?
 12. Muhammed’in Bir Peygamberliği
 13. Tevhid ve Kutsal Kitap’taki Üçlü Birlik kavramına İslami Bakış Açısı
 14. İslamiyet’te Kader Anlayışı
 15. Kur’ân’da Geri Alınmış ya da Değiştirilmiş Ayetler
 16. Semud Kavmi ve Dişi Deve
 17. Zeyd ve Zeynep
 18. Kıpti Mariye
 19. Müminlerin İslam İçin Savaşmaları Gerekir
 20. Azap Kabirde Başlıyor

Kaynaklar