XII. MUHAMMED’İN BİR PEYGAMBERLİĞİ

12. XII. MUHAMMED’İN BİR PEYGAMBERLİĞİ

Pers Kralı II. Hüsrev (MS 590-628) (Pervez olarak da adlandırılmıştı), 615-616 yıllarında Suriye’nin ve Mısır’ın bir kısmını fethetmişti. Rum 30:2-4 suresinin vahyedilmesi bu zamana denk gelir:

“Rumlar, yenildi. Arapların bulunduğu bölgeye en yakın bir yerde onlar, Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Onların bu yenilgilerinden önce de sonra da emir Allah’ındır. O gün müminler de Allah’ın yardımıyla sevineceklerdir.”

Ebu Bekir bu vahye dayanarak Kureyşlilerle, Romalıların (Rumların) Persleri üç yıl içinde yenilgiye uğratacağına dair on devesine iddiaya girer. Bunu duyan Muhammed Ebu Bekir’i Perslerin yenilgisini dokuz yıl daha ileriye alması ve deve sayısını da 100’e çıkarması için ikna eder. Tarihi kaynaklara göre Persler, yenileceklerinin söylenmesinden on iki yıl sonra, 627 yılında Ninive’de yapılan savaşta yenilirler. Bunu, siyasi olarak önceden tahmin edilebilecek bir öngörü olarak kabul etmekten başka bir şey yapamayız; çünkü bu, Kutsal Kitap anlayışına göre peygamberlik tanımına uymamaktadır.