XVI. SEMUD KAVMİ VE DİŞİ DEVE

16. XVI. SEMUD KAVMİ VE DİŞİ DEVE

Semud, kuzey-batı Arabistan’da yaşayan bir kavimdi. Salih adlı bir peygamberin onların aralarında yaşadığı, kötülüklerinden dönmeleri için onları uyardığı söylenir. Eğer Salih onlara Allah’tan bir işaret gönderir ve büyük bir kayayı deveye çevirirse ona inanacaklarını söylerler. Salih’in duaları kabul görür ve kaya hamile bir deve olup yavrular. Ancak Semud kavmi develerin kuyularından su içmelerini ve kırlarında otlamalarını engellerler. Eğer buna izin verselerdi, develer hepsine yetecek kadar süt vereceklerdi. Ama onlar alay edip her iki hayvanı da öldürürler. Allah’ın müdahelesi sayesinde Salih’i öldürmeyi başaramazlar ve üç gün sonra doğal bir afet olur ve yaşadıkları yeri yerle bir eder.