18. TANRI’NIN KUTSAL RUHU

18. TANRI’NIN KUTSAL RUHU

 

TANRI’NIN KUTSAL RUHU VE İNSANLARDA İŞLEYİŞİ

[Tanrı’nın Ruhu Tanrı’dır, tıpkı Tanrı’nın Oğlu’nun da Tanrı’dan başkası olamayacağı gibi. İnsan Tanrı’nın Ruhu’nu göremez, ama varlığının etkisini hissedilebilir. Belki bu nedenle ruh sözcüğü İbranice’de (rū.ach) ve Grekçe’de (pneuma) nefes ve rüzgâr anlamına da gelir.]

İsa Kutsal Ruh’u göndereceğine söz verdi

Yuh. 16:7-9: [İsa dedi] Size gerçeği söylüyorum, benim [bu dünyadan] gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı [KutsalRuh] size gelmez. Ama gidersem, O’nu size gönderirim. O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir: Günah konusunda, çünkü bana iman etmezler.

Kutsal Ruh, kutsal bir yaşam sağlar

Yuh. 3:6-8: “Bedenden doğan bedendir, Ruh’tan doğan ruhtur. Sana, ‘Yeniden doğmalısınız’ dediğime şaşma. Yel dilediği yerde eser; sesini işitirsin, ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruh’tan doğan herkes böyledir.”

Kutsal Ruh gerçektir

Yuh. 14:16-17: Ben de Baba’dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu’nu verecek. Dünya O’nu kabul edemez. Çünkü O’nu ne görür, ne de tanır. Siz O’nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.

Yuh. 15:26: Baba’dan size göndereceğim Yardımcı, yani Baba’dan çıkan Gerçeğin Ruhu [Pneuma tēs alētheias] geldiği zaman, bana tanıklık edecek.

  • 16:13 ayetine de bakın.

Tanrı’nın Kutsal Ruh’u düşüncenin yenilenmesini sağlar

Rom. 12:2: Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı’nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.

Tit. 3:3-6: Çünkü bir zamanlar biz de anlayışsız, söz dinlemez, kolay aldanan, türlü arzulara ve zevklere köle olan, kötülük ve kıskançlık içinde yaşayan, nefret edilen ve birbirimizden nefret eden kişilerdik. Ama Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un [pneumatos hagiou] yenilemesiyle yaptı.

Tanrı’nın Kutsal Ruh’u elçileri cesaretlendirdi, teselli etti ve hazırladı

Yuh. 14:16-17: [İsa şöyle dedi] Ben de Baba’dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu’nu verecek. Dünya O’nu kabul edemez. Çünkü O’nu ne görür, ne de tanır. Siz O’nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.

Yuh. 14:25-26: [İsa ölümünden önce elçilerine Kutsal Ruh’un onlara teselli edici ve yardımcı olarak geleceğini söyledi.] Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. Ama Baba’nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.

Yuh. 16:12-15: Size daha çok söyleyeceklerim var, ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek. Baba’nın nesi varsa benimdir. “Benim olandan alıp size bildirecek” dememin nedeni budur.

Efes. 1:17-19: Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı, yüce Baba, kendisini tanımanız için size bilgelik ve vahiy ruhunu versin diye dua ediyorum. O’nun çağrısından doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum.

  1. Kor. 2:10-12: Oysa Tanrı Ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü Ruh her şeyi, Tanrı’nın derin düşüncelerini bile araştırır. İnsanın düşüncelerini, insanın içindeki ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi, Tanrı’nın düşüncelerini de Tanrı’nın Ruhu’ndan [Pneuma tou Theou] başkası bilemez. Tanrı’nın bize lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı’dan gelen Ruh’u [pneuma] aldık.
  2. Kor. 2:14-15: Doğal kişi, Tanrı’nın Ruhu’yla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir, ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz. Ruhsal kişi her konuda yargı yürütebilir, ama kimse onun hakkında yargı yürütemez.

Tanrı’nın Kutsal Ruh’u imanlıların Tanrı’ya ait olduklarını onaylar

Efes. 1:13-14: Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun Müjdesi’ni duyup O’na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh’la O’nda mühürlendiniz. Ruh, Tanrı’nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı’ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.

Efes. 4:30: Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nu [pneuma to hagion] kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o Ruh’la mühürlendiniz.

Tanrı’nın Kutsal Ruh’u imanlıların Tanrı’ya hizmet etmelerini sağlar

Elç. İşl. 1:8: Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim’de, bütün Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız.

Luka 24:49: Ben de Babam’ın vaat ettiğini size göndereceğim. Ama siz, yücelerden gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın.

  1. Tim. 1:7: Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir.
  • 8:26-27 ayetine de bakın.

Tanrı’nın Kutsal Ruhu, Mesih’in Ruhu olarak da adlandırılır

Rom. 8:8-9: Benliğin denetiminde olanlar Tanrı’yı hoşnut edemezler. Ne var ki, Tanrı’nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, benliğin değil, Ruh’un denetimindesiniz. Ama içinde Mesih’in Ruhu olmayan kişi Mesih’in değildir.

  • Konuyla ilgili okunması önerilen başka ayetler: Elç. İşl. 2:32-33; Elç. İşl. 7:51; Elç. İşl. 13:52; Rom. 1:4; 1. Pet. 2:4-11; 2. Kor. 6:4-6; 1. Sel. 1:5.