20. KUTSAL KİTAP ÜÇLÜ BİRLİK HAKKINDA NE DİYOR

20. KUTSAL KİTAP ÜÇLÜ BİRLİK HAKKINDA NE DİYOR

 

[Biz insanlar bir bedende yaşıyoruz, ama bir canımız ve ruhumuz var. Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın benzerliğinde yaratıldığımız yazar. Burada Tanrı kendisini Üçlü Birlik olarak gösterir: Jahweh (İbranice יהוה‎ JHWH, RAB), Yeşua (Kurtarıcı) ve Ruach Elohim (Tanrı’nın Ruh’u). Hem Kutsal Kitap’taki Tanrı’nın hem de Allah’ın BİR olarak tanımlandığını daha önce görmüştük. İnsan olarak üç kişiden oluştuğumuzu söylemek çok mantıksız olurdu, tıpkı Tanrı’nın üç Tanrı’dan oluştuğunu iddia etmek gibi.

Tanrı hep aynı Tanrı’dır: sonsuzlukta, dünyayı yarattığı zaman, İsa gözle görünür bir şekilde dünyada yaşadığında ve aynı zamanda Kutsal Ruhu aracılığıyla bizde çalıştığında.]

KUTSAL KİTAP

Yuh. 16:7-8: Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O’nu size gönderirim. O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir:

KUTSAL KİTAP’A GÖRE ÜÇLÜ BİRLİK ANLAYIŞI

Tanrı tektir, O’ndan başka Tanrı yoktur

Yas. Tek. 6:4-5: Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB’dir. Tanrınız RAB’bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz.

Bu tek olan Tanrı Kutsal Kitap’ta üç türlü anlatılır

[Açıklama: Okuyucunun kolayca anlayabilmesi için Tanrı’ya işaret eden sözcükler koyu harflerle yazılmıştır. Yeşaya’nın yazdığı peygamberlik, İsa’dan 700 yıl önce vahyedildi.]

Yeş. 63:7-10: Şefkati ve iyiliği uyarınca bizim için yaptıklarından, evet, İsrail halkı için yaptığı bütün iyiliklerinden ötürü RAB’bin iyiliklerini ve övülesi işlerini anacağım. RAB dedi ki, “Onlar kuşkusuz benim halkım, Beni aldatmayacak çocuklardır.” Böylece onların Kurtarıcısı [İbr. ישוע Yeşua, “Kurtarıcı” anlamına gelir. Bu isim Arapça’ya İsa şeklinde değişerek girmiştir.] oldu. Sıkıntı çektiklerinde O da sıkıntı çekti. Huzurundan çıkan melek onları kurtardı. Sevgisi ve merhametinden ötürü onları kurtardı, Geçmişte onları sürekli yüklenip taşıdı. Ama başkaldırıp O’nun Kutsal Ruhu‘nu incittiler. O da düşmanları olup onlara karşı savaştı.

  1. Kor. 8:4-6: Putlara sunulan kurban etinin yenmesine gelince, biliyoruz ki, “Dünyada put bir hiçtir” ve “Birden fazla Tanrı yoktur”. Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da -nitekim pek çok “ilah”, pek çok “rab” vardır- bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır, bizler O’nun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, O da İsa Mesih‘tir. Her şey O’nun aracılığıyla yaratıldı, biz de O’nun aracılığıyla yaşıyoruz.

Mat. 28:18-20: İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.”

Yah. 1:20-21: Ama siz, sevgili kardeşlerim, kendinizi tümden kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin. Kutsal Ruh’un yönetiminde dua edin. Rabbimiz İsa Mesih’in sizi sonsuz yaşama kavuşturacak olan merhametini beklerken kendinizi Tanrı’nın sevgisinde koruyun.

  1. Pet. 1:2: İsa Mesih‘in sözünü dinlemeniz ve O’nun kanının üzerinize serpilmesi için, Baba Tanrı‘nın öngörüsü uyarınca Ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun.

Tit. 3:4-6: Ama Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh‘un yenilemesiyle yaptı.

  • Şu ayetlere de bakın: 1. Kor. 12:4-6; 2. Kor. 1:21; 2. Kor. 13:13; Efes. 1:17; Efes. 2:19-22; Efes. 3:5-7.

Dünya Tanrı, Tanrı’nın Ruhu ve insan olan Sözü tarafından yaratıldı

Yar. 1:1,2,26: Başlangıçta Tanrı [Elohim] göğü ve yeri yarattı […]. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. […] Tanrı [Elohim], “İnsanı kendi suretimizde, kendimize [Elohim] benzer yaratalım” dedi […].

Yuh. 1:1-3, 14: Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı. […] Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini –Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul‘un yüceliğini- gördük.

  • Şu ayetlere de bakın: Eyüp 33:4; Mezm. 33:6.

Tanrı’nın özü aynıdır

İbr. 1:3: Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı’nın sağında oturdu.

Yeş. 11:2: RAB’bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu Onun üzerinde olacak.

TANRI GERÇEK OLDUĞU İÇİN OĞLU VE RUHU DA GERÇEKTİR

Yuh. 14:6-7: İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez. Beni tanısaydınız, Babam’ı da tanırdınız. Artık O’nu tanıyorsunuz, O’nu gördünüz.”

Yuh. 14:17: [İsa şöyle dedi:] [Tanrı] size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu’nu verecek. Dünya O’nu kabul edemez. Çünkü O’nu ne görür, ne de tanır […].

Yuh. 16:13: Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek.