31. KUR’ÂN’IN ALLAH’IN VAHYİ OLDUĞUNA DAİR İŞARETLER

31. KUR’ÂN’IN ALLAH’IN VAHYİ OLDUĞUNA DAİR İŞARETLER

 

Kur’ân’ın kendisi bir kanıttır

Yunus 10:37: Bu Kur’an Allah’tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak kendinden öncekini doğrulayan ve o Kitab’ı açıklayandır. Onda şüphe yoktur, o âlemlerin Rabbindendir.

Nisa 4:82: Hâla Kur’an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah’tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı.

İsra 17:88: De ki: Andolsun, bu Kur’an’ın bir benzerini ortaya koymak üzere insü cin bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar, onun benzerini ortaya getiremezler.

Muhammed’in peygamberliğinin göstergesi

OLAYLARI ÖNCEDEN BİLME

Rum 30:2-5: Rumlar, yenildi. Arapların bulunduğu bölgeye en yakın bir yerde onlar, Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Onların bu yenilgilerinden önce de sonra da emir Allah’ındır. O gün müminler de Allah’ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, dilediğine yardım eder, galip kılar. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir.

  • GERÇEKLEŞMESİ

Tarihi kaynaklara göre Persler Ninive’de (bugünkü Musul) MS. 627 yılında yapılan savaşta, Bizans’a karşı mağlup oldular. Bizans’ın galibiyeti bundan 12 yıl önce söylenmişti.

  • Şuraya da bakın: Ek XII: Muhammed’in Bir Peygamberliği