4. TANRI’NIN VE ALLAH’IN VAATLERİ

4. TANRI’NIN VE ALLAH’IN VAATLERİ

 

TANRI’NIN VAATLERİ

[Tanrı’nın vaatleri belli koşullara bağlıdır. Bu vaatler sadece O’nu bütün yürekleriyle arayanlar, O’nu bütün yürekleriyle sevenler ve O’nun bütün söylediklerine uyanlar için geçerlidir.]

Mezm. 37:4-6: RAB’den zevk al, O senin içindeki istekleri yerine getirecektir. Her şeyi RAB’be bırak, O’na güven, O gerekeni yapar. O senin doğruluğunu ışık gibi, hakkını öğle güneşi gibi aydınlığa çıkarır.

Yuh. 14:15-18, 21: [İsa öğrencilerine şöyle dedi:] “Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de Baba’dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu’nu verecek. Dünya O’nu kabul edemez. Çünkü O’nu ne görür ne de tanır. Siz O’nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim […]. Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim.”

Mezm. 9:10: Seni tanıyanlar sana güvenir, çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedin, ya RAB.

Yer. 29:11-13: “[…] Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum” diyor RAB. “Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız.”

  • Tanrı’nın vaatlerine ilişkin başka ayetler: yar. 9:11-17; Çık. 19:3-6; Yas. Tek. 4:1-2, 6, 29, 31; 28:1-14; Mezm. 9:9-10; 145:8-13; 12:1-3; 13:14-16; 15:6; 17:1-8; Yeş. 48:18; Mat. 28:18-20; Yuh. 6:37; 14:22; 10:27-29.

 

ALLAH’IN VAATLERİ

Bakara 2:62: Şüphesiz iman edenler; yani Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sâbiîlerden Allah’a ve ahiret gününe hakkıyla inanıp sâlih amel işleyenler için Rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü çekmeyeceklerdir.

A’raf 7:42: İnanıp da iyi işler yapanlara gelince -ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz- işte onlar, cennet ehlidir. Orada onlar ebedî kalacaklar.

Ahzab 33:35: Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, taata devam eden erkekler ve taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazi erkekler ve mütevazi kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah’ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya; işte Allah, bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.

Zümer 39:10: (Resûlüm!) Söyle: Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah’ın (yarattığı) yeryüzü geniştir. Yalnız sabredenlere, mükâfatları hesapsız ödenecektir.

  • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka Kur’ân ayetleri: 4:162; 2:3-5; 2:24-25; 2:212; 2:272; 5:92; 7:170; 8:4; 9:71-72; 9:111-112; 10:25-26; 10:9-10; 11:22-23; 13:21-23; 16:111; 16:27-128; 17:25; 22:40; 22:50, 54, 57; 24:54-55; 29:69; 47:36; 61:9-12; 64:16-17; 31:8-9; 40:40; 47:2; 42:19-20; 43:68-70; 48:4-5; 33:70-71; 31:33; 25:68-76; 29:7-9; 29:58; 35:7-8; 9:20; 47:12; 47:17; 3:198; 2:156-157, 262, 265; 65:11; 58:21; 65:2-3.