5. TANRI’YA VE ALLAH’A İSYAN EDEN ŞEYTAN

5. TANRI’YA VE ALLAH’A İSYAN EDEN ŞEYTAN

 

ŞEYTAN’IN KÖKENİ

Şeytan düşmüş bir melektir

[Kutsal Kitap’a göre Şeytan (bu sözcük Grekçe’de ‘karşı gelen’ anlamına gelir) asıl olarak ışık meleği olan Lusifer’di. Tanrı’dan üstün olmak istemişti. Çok sayıda melek ona katıldı ve bunlar bugün bile cin olarak etkide bulunuyorlar. Şeytan’a pek çok isim verilmiştir: İblis (Grekçe ‘diabolos’ yani ‘iftiracı’), Beelzebub (böceklerin efendisi), bu dünyanın Tanrısı ve Prensi, Yılan, Ayartıcı, Kardeşi Suçlayan, Yalanın Babası, Saptırıcı vb.]

Yeş. 14:12-15: Ey parlak yıldız, seherin oğlu, göklerden nasıl da düştün! Ey ulusları ezip geçen, nasıl da yere yıkıldın! İçinden, “Göklere çıkacağım” dedin, “Tahtımı Tanrı’nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım; ilahların toplandığı dağda, Safon’un doruğunda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak, kendimi Yüceler Yücesi’yle eşit kılacağım.” Ancak ölüler diyarına, ölüm çukurunun dibine İndirilmiş bulunuyorsun.

Hez. 2 8:12, 15: İnsanoğlu, Sur Kralı [Şeytan Sur kralına benzetiliyor] için bir ağıt yak. Ona diyeceksin ki, “Egemen RAB şöyle diyor: ‘Kusursuzlukta örnek biriydin, bilgeliğin ve güzelliğin eksiksizdi. […] Yaratıldığın günden sende kötülük bulunana dek yollarında kusursuzdun.’”

Şeytan (iblis) melek olarak yaratıldı

İsra 17:61: Meleklere: Âdem’e secde edin! demiştik. İblis’in dışında hepsi secde ettiler. İblis: “Ben, dedi, çamurdan yarattığın bir kimseye secde mi ederim!”

Kehf 18:50: Hani biz meleklere: Âdem’e secde edin, demiştik; İblis hariç olmak üzere, onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi; Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da onu ve onun soyunu mu dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir değişmedir!

 • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka Kur’ân ayetleri: 7:11-18; 2:34.

 

ŞEYTAN KİMDİR?

Şeytan Tanrı’nın ve bütün insanların düşmanıdır

 1. Yuh. 3:4, 8: Günah işleyen, yasaya karşı gelmiş olur. Çünkü günah demek, yasaya karşı gelmek demektir. […] Günah işleyen, İblis’tendir. Çünkü İblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. Tanrı’nın Oğlu, İblis’in yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı.

Yuh. 8:44: Siz babanız İblis’tensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O [İblis] başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır.

Mat. 13:19: [İsa dedi] Kim göksel egemenlikle ilgili sözü işitir de anlamazsa, kötü olan [Şeytan] gelir, onun yüreğine ekileni söker götürür. Yol kenarına ekilen tohum işte budur.

 1. Pet. 5:8: Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor.

Şeytan insanların düşmanıdır.

Yusuf 12:5: (Babası:) Yavrucuğum! dedi, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma; sonra sana bir tuzak kurarlar! Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır.

Şeytan yalancıdır ve insanları kötü şeyler yapmaya ayartır

Nisa 4:117-121: Onlar (müşrikler) O’nu bırakıp yalnızca birtakım dişilerden (dişi isimli tanrılardan) istiyorlar, ancak inatçı şeytandan dilekte bulunuyor. Allah onu (şeytanı) lânetlemiş; o da: “Yemin ederim ki, kullarından belli bir pay edineceğim” demiştir. “Onları mutlaka saptıracağım, muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım, kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar (putlar için nişanlayacaklar), şüphesiz onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler” (dedi). Kim Allah’ı bırakır da şeytanı dost edinirse elbette apaçık bir ziyana düşmüştür. (Şeytan) onlara söz verir ve onları ümitlendirir; halbuki şeytanın onlara söz vermesi aldatmacadan başka bir şey değildir. İşte onların yeri cehennemdir; ondan kaçıp kurtulacak bir yer de bulamayacaklardır.

Nur 24:21: Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, muhakkak ki o, edepsizliği (yüz kızartıcı suçları) ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah’ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah işitir ve bilir.

Maide 5:90-91: Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?

Felak 113:1-5: De ki: “Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

Nas 114:6: Gerek cinlerden gerek insanlardan (olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!

 • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka ayetler: 7,19-20; 2,208; 43,61-62; 16,98-100; 3,140; 5,67; 3,140; 5,67; 19,83-84; 20,114-121; 35,6; 17,53; 8,10-11; 15,26-39; 7,200-202; 114,1-6.

 

Şeytan insanları günah işlemeye ayartır

Yar. 3:6: Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi.

 1. Kor. 11:3: Ne var ki, yılanın Havva’yı kurnazlığıyla aldatması gibi, düşüncelerinizin Mesih’e olan içten ve pak adanmışlıktan saptırılmasından korkuyorum.
 2. Kor. 11:13-15: Bu tür adamlar sahte elçiler, düzenbaz işçiler, kendilerine Mesih’in elçisi süsü verenlerdir. Buna şaşmamalı. Şeytan da kendisine ışık meleği süsü verir. Ona hizmet edenlerin de kendilerine doğruluğun hizmetkârları süsü vermesi şaşırtıcı değildir. Onların sonu yaptıklarına göre olacaktır.

İsa’yı izleyenler Şeytan’ın ayartmalarına karşı gelirler

Efes. 5: 5-6: Şunu kesinlikle bilin ki, fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan açgözlü kişinin, Mesih’in ve Tanrı’nın Egemenliği’nde mirası yoktur. Hiç kimse sizi boş sözlerle aldatmasın. Bu şeylerden ötürü Tanrı’nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine gelir.

 1. Kor. 4:2-4: Utanç verici gizli yolları reddettik. Hileye başvurmayız, Tanrı’nın sözünü de çarpıtmayız. Gerçeği ortaya koyarak kendimizi Tanrı’nın önünde her insanın vicdanına tavsiye ederiz. Yaydığımız Müjde örtülüyse de mahvolanlar için örtülüdür. Tanrı’nın görünümü olan Mesih’in yüceliğiyle ilgili Müjde’nin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye, bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir.

[İsa bile Şeytan tarafından denendi: Mat. 4:1-11 ‘e bakın.]

 • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka ayetler: Luka 8:12; Yuh. 8:43-44; Efes. 6:16; 2. Sel. 2:3-4, 9-12.

 

Şeytan insanları Allah’a başkaldırmak için ayartmaya çalışır

A’raf 7:19-22: [Allah buyurdu ki] : “Ey Adem! Sen ve eşin cennette yerleşip dilediğiniz yerden yeyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın! Sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve: Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedî kalanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi ve onlara: Ben gerçekten size öğüt verenlerdenim, diye yemin etti. Böylece onları hile ile aldattı […].”

KENDİMİZİ ŞEYTAN’DAN NASIL KORUYABİLİRİZ?

Şeytan’a bilinçli bir şekilde karşı koyarak ve Tanrı’ya sığınarak

 1. Pet. 5:8-9: Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de aynı acıları çektiğini bilerek imanda sarsılmadan İblis’e karşı direnin.

Yak. 4:7-8: Bunun için Tanrı’ya bağımlı olun. İblis’e karşı direnin, sizden kaçacaktır. Tanrı’ya yaklaşın, O da size yaklaşacaktır. Ey günahkârlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın.

 1. Yuh. 5:18-19: Tanrı’dan doğmuş olanın günah işlemediğini [daha doğrusu günah işlemekte diretmediğini] biliriz. Tanrı’dan doğmuş olan İsa Mesih onu korur ve kötü olan ona dokunamaz. Biliyoruz ki, biz Tanrı’danız, bütün dünya ise kötü olanın denetimindedir.

Tanrı bize, bizi Şeytan’ın saldırılarından koruyacak ruhsal silahları verir

Efes. 6:11-17: İblis’in hilelerine karşı durabilmek için Tanrı’nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bu nedenle, kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı’nın bütün silahlarını kuşanın. Böylece, belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik Müjdesi’ni yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Bunların hepsine ek olarak, Şeytan’ın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın. Kurtuluş miğferini ve Ruh’un kılıcını, yani Tanrı sözünü alın.

Müminler Allah’a sığınarak Şeytan’dan korunurlar

Nahl 16:98-99: Kur’an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın! Gerçek şu ki: İman edip de yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun (şeytanın) bir hakimiyeti yoktur.

Fussilet 41:36: Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah’a sığın. Çünkü O, işiten, bilendir.

ŞEYTAN’DAN SONSUZA DEK KURTULMAK

Tamamen yok olması ve sonsuza dek işkence çekmesi

Rom. 16:20: Esenlik veren Tanrı çok geçmeden Şeytan’ı ayaklarınızın altında ezecektir. Rabbimiz İsa’nın lütfu sizinle birlikte olsun.

Vah. 12:9: Büyük ejderha -İblis ya da Şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski yılan- melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı.

Vah. 20:10: Onları [dünyanın uluslarını] saptıran İblis ise canavarla sahte peygamberin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz, sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir.

 • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka bir ayet: Yuh. 16:11.

[Vahiy kitabı simgesel bir dille dünyanın sonunu, İsa’nın kralların kralı ve Rablerin Rabbi olarak tekrar gelişini ve Şeytan’ın ve kötünün tamamen yok edilmesini anlatır.]

Alevli ateş cezası

Mülk 67:5: Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.