7. TANRI VE İNSAN ARASINDAKİ ÇATIŞMA

7. TANRI VE İNSAN ARASINDAKİ ÇATIŞMA

 

İNSAN YARATAN’A KARŞI BAŞ KALDIRIYOR

[Tanrı’nın yarattıklarında ve insanın vicdanında açıkça görülebilen Tanrı bilgisi, insanı yaptıklarından sorumlu tutar. Tanrı’nın isteğine ve kişiliğine karşı düşünmek ve davranmak günahtır. Günah, insanı Tanrı’dan ayırır.]

İnsan Tanrı’yı reddetti ve O’ndan uzak yaşamaya devam ediyor

Rom. 1:20-21, 28: Tanrı’nın görünmeyen nitelikleri -sonsuz gücü ve Tanrılığı- dünya yaratılalı beri O’nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. Tanrı’yı bildikleri halde O’nu Tanrı olarak yüceltmediler, O’na şükretmediler. Tersine, düşüncelerinde budalalığa düştüler; anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. […] Tanrı’yı tanımakta yarar görmedikleri için Tanrı onları yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara teslim etti.

  • Şu ayetlerle de karşılaştırın: Yas. Tek. 32:15-16; Mezm. 36:2-5; Yeş. 53:6; Yer. 2:5-6, 8-9, 13; Yer. 7:24-26.

Günah, Tanrı’ya isyan etmektir ve insanın yüreğinde başlar

  1. Yuh. 3:4: Günah işleyen, yasaya karşı gelmiş olur. Çünkü günah demek, yasaya karşı gelmek demektir.

Mark. 7:21-23: [İsa şöyle dedi:] Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir.

Yer. 17:9-10: [RAB diyor] Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez, onu kim anlayabilir? Ben RAB, herkesi davranışlarına, yaptıklarının sonucuna göre ödüllendirmek için yüreği yoklar, düşünceyi denerim.

Yak. 1:14-15: Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Sonra arzu gebe kalır ve günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir.

Hiç kimse günahsız değildir

Gal. 5:17-21: Çünkü benlik Ruh’a, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır; sonuç olarak, istediğinizi yapamıyorsunuz. Ruh’un yönetimindeyseniz, Yasa’ya bağımlı değilsiniz. Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Tanrı Egemenliği’ni miras alamayacaklar.

Yak. 2:10-11: Çünkü Yasa’nın her dediğini yerine getirse de tek konuda ondan sapan kişi bütün Yasa’ya karşı suçlu olur. Nitekim “Zina etmeyeceksin” diyen, aynı zamanda “Adam öldürmeyeceksin” demiştir. Zina etmez, ama adam öldürürsen, Yasa’yı yine de çiğnemiş olursun.

Rom. 3:23: Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.

  • bölüme bakın: Tanrı’ya ve Allah’a İsyan Eden Şeytan ana başlığı altında Şeytan İnsanları Günah İşlemeye Ayartır alt başlığı.

Tanrı hiç kimseyi kötülük yapması için ayartmaz

Yak. 1:13: Ayartılan kişi, “Tanrı beni ayartıyor” demesin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz.

Tanrı insanın yüreğini ve düşüncelerini bilir

İbr. 4:13: Tanrı’nın görmediği hiçbir yar atık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı’nın gözü önünde her şey çıplak ve açıktır.

Luka 12:2-3: Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Bunun için karanlıkta söylediğiniz her söz gün ışığında duyulacak, kapalı kapılar ardında kulağa fısıldadıklarınız damlardan duyurulacaktır.

  1. Tar. 6:30: […] Göklerden, oturduğun yerden kulak ver ve bağışla. İnsanların yüreklerini yalnızca sen bilirsin. Onlara yaptıklarına göre davran ki,

Tanrı insanların mahvolmasına üzülüyor

Yar. 6:5-6: RAB baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı.

TANRI’YA İSYAN ETMENİN SONUÇLARI

Yaratılan her şey korku, acı, sıkıntı ve ölümle karşı karşıya7

Yar. 3:16-19: RAB Tanrı kadına, “Çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim” dedi, “Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek duyacaksın, seni o yönetecek.” RAB Tanrı Adem’e, “Karının sözünü dinlediğin ve sana, meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi” dedi, “Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek, yaban otu yiyeceksin. Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin.”

Rom. 6:23: Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.

Tanrı’nın kendisini geri çekeceği bir an var

Rom. 1:28: Tanrı’yı tanımakta yarar görmedikleri için Tanrı onları yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara teslim etti.

Rom. 2:8-10: Bencillerin, gerçeğe uymayıp haksızlık peşinden gidenlerin üzerineyse gazap ve öfke yağdıracak. Kötülük eden herkese -önce Yahudi’ye, sonra Yahudi olmayana- sıkıntı ve elem verecek; iyilik eden herkese -yine önce Yahudi’ye, sonra Yahudi olmayana- yücelik, saygınlık, esenlik verecektir.

Rom. 2:5: İnatçılığın ve tövbesiz yüreğin yüzünden Tanrı’nın adil yargısının açıklanacağı gazap günü için kendine karşı gazap biriktiriyorsun.

Rom. 1:24-25: Bu yüzden Tanrı, birbirlerinin bedenlerini aşağılasınlar diye, onları yüreklerinin tutkuları içinde ahlaksızlığa teslim etti. Tanrı’yla ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaradan’ın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler. Oysa Tanrı sonsuza dek övülmeye layıktır! Amin.

Yeş. 59:2: Ama suçlarınız sizi Tanrınız’dan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü O’nun yüzünü göremez, sesinizi işittiremez oldunuz.

Yas. Tek. 32:18-20: Seni oluşturan Kaya’yı savsakladın, seni yaratan Tanrı’yı unuttun. “RAB bunu görünce onları reddetti; çünkü oğulları, kızları O’nu öfkelendirmişlerdi. ‘Yüzümü onlardan çevirecek ve sonlarının ne olacağını göreceğim’ dedi, ‘Çünkü onlar sapık bir kuşak ve güvenilmez çocuklardır.’”

Yer. 2:22: “Çamaşır sodasıyla yıkansan, bol kül suyu kullansan bile, suçun önümde yine leke gibi duruyor” diyor Egemen RAB.

  • Şu ayetlerle de karşılaştırın: Hez. 7:7-9; Sef. 1:14-15.