8. KUR’ÂN GÜNAH HAKKINDA NE DİYOR?

8. KUR’ÂN GÜNAH HAKKINDA NE DİYOR?

 

 

[Kur’ân’a göre günah, müminlerin Allah’ın koyduğu sınırları ve yasakları çiğnemeleridir.]

Günah sadece günahkâra zarar verir, Allah bundan etkilenmez

Nisa 4:111: Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi bilicidir, büyük hikmet sahibidir.

Talak 65:1: […] Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah, bundan sonra bir durum ortaya çıkarıverir.

Ali İmran 3: 177: Şurası muhakkak ki, imanı verip inkârı alanlar, Allah’a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elîm bir azap vardır.

Allah bütün günahları bilir

Ali İmran 3:29: De ki: İçinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir.

En’am 6:3: O, göklerde ve yerde tek Allah’tır. Gizlinizi, açığınızı bilir. (Hayır ve şerden) ne kazanacağınızı da bilir.

Nahl 16:19: Allah, gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilir.

Nisa 4:63: Onlar Allah’ın, kalplerindekini bildiği kimselerdir; onlara aldırma, kendilerine öğüt ver ve onlara, kendileri hakkında tesirli söz söyle.

Günahlar büyüklüklerine göre sıralanır

Nisa 4:31: Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız.

Necm 53:32: Ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin, affı bol olandır. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada (bile), sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir.

  • Ayrıca Ek VI’ya bakın: Hristiyanlıkta “Günahın Miras Alınması” Kavramı.

Bağışlanmayan Günahlar

  • bölüme bakın: Kur’ân’da Bağışlama Konusu başlığı altında Kimler Bağışlanmayı Bekleyemezler alt başlığı.