Bu Kitap Neden Yazıldı?

 

Dini inançlara dayanan şiddet de dahil olmak üzere içinde bulunduğumuz derin bir güvensizlik döneminde, bu kitap iki dini dünya görüşünün izleyicileri arasında karşılıklı anlayışı derinleştirmeyi amaçlar. Hristiyanlar ve Müslümanlar birbirlerini karşılıklı olarak sık sık eleştiriyorlar. Genellikle ne kendi inançlarını yeterince tanıyorlar ne de “diğerlerinin”.

Sözde bilgileri ya da yanlış bilgileri dini önyargılara veya korkuya yol açıyor, bu da şiddete neden olabiliyor. Önyargılar, Hristiyanlar ile Müslümanlar arasındaki diyalogu imkânsız kılmaktadır.

Belki bu kitap okuyucunun kendi inanç ve değerlerini yeniden keşfetmesine ve başka dinden olan komşularına karşı anlayışlı olmasına yardım eder. Bu kitabın amacı insanları birbirine yaklaştırmak ve anlamlı bir konuşma yapmaya teşvik etmektir.

Siyasi olarak farklı bakış açıları aynı seviyede görülür ve bunlara eşit derecede değer verilir. Bu kitapta okuyucu bu bakış açısının aksine, tanrısal vahiy olarak kabul edilen kutsal kitapların gerçeğini incelemeye teşvik edilmektedir.